Vanliga frågor

Här följer en sammanställning över de vanligaste frågorna om att investera med Spanska Fastighetsfonden. Tveka inte över att höra av dig till oss om du har fler funderingar som vi inte listat här under. Du når oss alltid på info@spanskafastighetsfonden.com eller via 08-5592 28 37.

 

Vad är minsta investeringsbelopp?
Att investera med Spanska Fastighetsfonden skall vara möjligt för alla. Minsta investeringsbelopp är därför oftast 30 000 kr. Men det varierar beroende på projekt.

 

Hur lång tidshorisont är det på min investering?
Varje projekts investeringshorisont framgår alltid av investeringsmaterialet. De allra flesta projekt har en tidshorisont som innebär att du som investerare kan räkna med att du får tillbaka ditt investerade kapital senast inom 5 år. Ibland tidigare, om projektet tillåter det. Alla villkor framgår av respektive projektets memorandum, som du kan ladda ner här på vår hemsida alternativt få det mejlat till dig genom att skriva till oss på info@spanskafastighetsfonden.com.

 

Hur får jag min avkastning?
Din avkastningen betalas ut kvartalsvis till ett av dig angivet bankkonto.

 

Hur stor del av fastigheten äger jag via mina aktier?
Din ägarandel i fastigheten är pro rata. På vanlig svenska betyder det att din ägarandel i fastigheten är proportionerlig i förhållande till din insats. Har du via din investering bidragit med 10% av fastighetens förvärvspris så blir din ägarandel också 10%. Har du bidragit med 20% av fastighetens förvärvspris blir din ägarandel 20%. Och har du bidragit med 1% av fastighetens förvärvspris så blir din ägarandel 1%. Konstigare än så är det inte.

 

Vad investerar jag i?

Du investerar i en hyresfastighet. Antingen genom att bli delägare i fastigheten via ett aktieköp. Eller så blir du långivare genom att du lånar ut pengar till Spanska Fastighetsfonden som förvärvar och äger fastigheten. På samma sätt som de andra crowdfundingtjänsterna i Sverige arbetar.

 

Vad betyder de olika fastighetskategorierna på er hemsida?
Objekten som det står investering på är de objekten som Spanska Fastighetsfonden själva förvärvar, tillsammans med sina medinvesterare. Förvärven sker för eget ägande och egen förvaltning. Dessa objekt har oftast ett förvärvspris upp till 1,5 miljoner euro. Objekten som det står mäkleri på är objekt som vi mäklar. Dvs där Spanska Fastighetsfonden sammankopplar stora svenska investerare och spanska säljare. Dessa objekt kostar oftast mellan 2 miljoner euro upp till 500 miljoner euro.

 

Kostar det något att bli medlem på er hemsida?
Nej. Det är helt gratis.

 

Förbinder jag mig till att investera om jag blir medlem på www.spanskafastighetsfonden.com?
Nej. Du förbinder dig inte till någonting. Medlemskapet ger dig möjlighet att investera tillsammans med oss.

 

Om jag vill avsluta investeringen, hur går det till?
Du kan överlåta dina aktier eller lån till en tredje person. Ha dock i åtanke att aktierna eller lånen inte är noterade på någon börs eller marknadsplats och att det därmed kan vara svårare att hittta en köpare. Spanska Fastighetsfonden har som målsättning att i framtiden börsnotera sig och därmed förenkla försäljningen av befintliga aktier.

 

Hur skattas intäkter i Sverige?
Om du investerar som privatperson och har din skattehemvist i Sverige så beskattas dina intäkter från investeringen som inkomst av kapital. Du kan läsa mer om Skatteverkets regler genom att klicka här och här. Om du investerar via ett svenskt företag behöver du fråga din redovisningskonsult/revisor hur intäkterna kommer att beskattas.

 

Hur går en investering till?

Att investera med Spanska Fastighetsfonden skall vara enkelt och smidigt.

  • Välj ett hyreshus som du tycker är intressant och vill investera i.
  • Ladda ner investeringsmemorandumet och teckningsanmälan. Läs på om projektet och ställ frågor till oss.
  • Fyll i teckningsanmälan och skicka till info@spanskafastighetsfonden.com
  • När vi mottagit din teckningsanmälan kommer du få signera den med ditt BankID
  • Betala in ditt önskade investeringsbelopp

Om du är en investerare som är intresserade av att investera tillsammans med oss kan du skicka en icke-bindande intresseanmälan till oss via detta formulär. En intresseanmälan är som sagt icke-bindande. Efter att du skickat en intresseanmälan till oss så skickar vi allt investeringsmaterial till dig via e-post. Juridisk bunden blir du först när du som investerare skrivit under teckningsanmälan.